Tvunget inn i et ekteskap

kommentarer 13 kommentarer

Vi har en modig kvinnelig pakistansk ambassadør i Norge, Mrs Riffat Masood.   Vår kvinnelige pakistanske ambassadør ble klar over tvangsekteskap problematikken og utbredelsen i Norge, hun reagerte umiddelbart med å ta initiativet til å arrangere en konferanse med tema om det. Jeg holdt et innlegg om dette temaet under konferansen. 

 Mange har i ettertid spurt om jeg kan dele innlegget i form av en kronikk. Her er noe av innlegget mitt:

Vi som er norskpakistanere kjenner så altfor godt til ukulturen med tvangsekteskap. Muligens så sitter vi også med løsningen til å bli kvitt ukulturen. Bruker vi den? Gjør vi noe? Det er våre egne miljøer som har nøkkelen, ikke Bufdir eller IMDi.

Myndighetene har plattformene, men det er vi selv som må ta steget og handle.

Man kan skylde på det offentlige, på samfunn, på lover, men - holdningsarbeidet begynner i miljøene selv. Unge utsettes for ulike former for press. Deres oppvekst mellom to kulturer har mange ytre påvirkningselementer i seg som er ukjente i hjemmet. Det er opp til de voksne foresatte, mor, far og de gamle om å forstå sitt ansvar som foregangsmenn og kvinner for de unge og håpefulle. De eldre må selv snakke mer om og med ungdommen og om ungdomskulturen. De har et ansvar for å hjelpe ved sette seg inn i f.eks. skolens læreplaner.

De offentlige etatene må våge å banke oftere på dørene hjemme. De har også et ansvar for å skolere seg slik at de kan komme sine verdensborgere bedre i møte. Kultur endrer seg over tid. Det er viktig å finne balansegangen mellom Pakistan og Norge. Noen unge er lært opp til tradisjonell lydighet og respekt uten spørsmål - en autoritær oppdragelse. Hvilke reelle egne valg har de da?

Religionen har et tydelig påbud om å respektere og adlyde foreldre og de eldre. Om ekteskap sier Koranen at man skal velge selv. Kan vi snakke om et reelt valg innenfor autoritære kulturelle rammer?I den autoritære ukulturen blir påbudet om å adlyde sine foreldre brukt som pressmiddel. Da overskygges valgfriheten som religionen faktisk gir til den som skal gå inn i et ekteskap. I prosessen med å modernisere Norge, måtte kvinnene kjempe for posisjoner som vi i dag, 150 år senere, ser på som selvfølgelige.

 Foregangskvinnene (og noen menn) vektla folkeopplysningsmøter, med få, enkle nøkkelsaker på dagsorden. Langsomt men sikkert så man resultater. De små foraene - med de tydelige planene og klare målene, resulterte i banebrytende suksessrike modeller som bl.a. Norske Kvinners Sanitetsforening, stiftet i 1896. Det er vel et av det beste eksempelet landet har, om folkeopplysningsmøter som har skapt store endringer for kvinner, barn og dermed hele familier.

Kvinner fra middelklassen gikk foran for å skape de endringene som dagens norske kvinner nyter godt av. Det er kvinnene selv, som først og fremst sitter med denne nøkkelen til hele familiens glede, opplysning og framgang. Dette gjelder i grunn for kvinner overalt i verden, de norsk-pakistanske kvinnene inkludert. De er de som føder, som oftest  tilbereder maten. I tradisjonelle autoritetskultur som vår, er det også vi kvinner som oftest har hovedansvaret for barnas oppdragelse.

Min parole er at ved å gi myndighet og selvstendighet til kvinnene, Empowerment, så vil det gi kraft og styrke til hele familien!

Vi kvinner må våge å ta debatten inn i miljøene om vår posisjon og rolle i et moderne samfunn. Vi må føre dialogen inn i moskeene som likeverdige koner og døtre til våre menn. Vi må våge å utfordre uten å fordømme familiene, våre familier.

Koranen har et helt kapittel om kvinner, Surah an Nisa. Den som kan tyde skriften kan selv lese at tidligere hadde kvinnen innenfor Islam en mye mer tydelig og sterk posisjon.Slik mange praktiserer sin kultur i dag, der det vises til den samme Koranen, den samme skriften, forteller oss også at mange muslimske kvinner stadig har en lang vei å gå.

Jeg får ikke sagt det nok, kvinnene må gå foran og kjempe for sin og alle medsøstres naturlige myndighet.

 Den største gave en mann kan ha er en kvinne ved sin side som tar ansvar for sin egen utvikling, hun som lar mann og barn blomstre rundt seg gjennom å vise evne og vilje til å bryte med gammel ukultur og tradisjoner, - det som hemmer og ødelegger for utvikling og blooming!

Vi kvinner med pakistansk bakgrunn kjenner ofte til tilfeller hvor unge har blitt tvunget inn i ekteskap og har et ulykkelig liv. Vi ser barn som vokser opp med foreldre som mangler det elementære i ett ekteskap, kjærligheten for hverandre og gleden over å bo sammen med den man helst vil dele ett helt liv med.

Og det påvirker de unge på skolen og i utdanningsarenaene. Vi bør være evig takknemlige for at vi bor i et land hvor alt er tilrettelagt for oss.

Et kort blikk tilbake i historien forteller om mye lidelse og kamp for å komme dit kvinner i Norge er i dag. Og det forteller oss norsk-pakistanske kvinner at også vi må ta stegene i utviklingen av vår egen kultur og for å bekjempe vår egen, interne ukultur!

 Empower the women! Gi kvinnen reell styrke og selvråderett!.

 

Jeg vil også takke min "norske" søster, verdensborgeren, Hilde Roald - rådgiver i krysskultur og kommunikasjon, for sitt inspirerende, rådgivende og sterke engasjement for et multinasjonalt og inkluderende oppvekst for unge

Jeg vil også takke min "norske" søster, verdensborgeren, Hilde Dahl - rådgiver i krysskultur og kommunikasjon, for sitt inspirerende, rådgivende og sterke engasjement for et multinasjonalt og inkluderende oppvekst for unge.

.
Dyktige Ellen A.Høvik fra Plan Norge var en av ildsjelene under konferansen.Her i samtale med Zainab Khan fra England 

Buskerud Innvandrerråd arrangerer i samarbeid med bl.a  IMDi en konferanse med temaet tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og sosial kontroll. Dette skjer i Drammen i november 2017

.

 

 

13 kommentarer

torwall nyqist

11.05.2017 kl.12:13

...

Khalid Raja

11.05.2017 kl.13:13

Når det er konflikt mellom pakistanske og norske kulturen det er alltid pakistanske som skal komme først. Fordi den tar mest hensyn til ære og RESPEKT! Derfor foreldre og eldre pakistanere skal snakke til ungdommene, ikke med dem. Og ungdommene skal bøye seg i RESPEKT! og adlyde, spesielt jentene fordi dem er bærere av familiens ære. Derfor dem skal gå med hijab og holde seg inne og være ærbare, fordi dem da blir lettere å gifte bort til fetter i Pakistan. Det er lettere med gutter som kan være ute og prøve seg på norske jenter for å få god trening før dem giftes bort til kusine i Pakistan. Det viktigste er tross alt at dem ikke skal bli for norske, da familie mister både ære og RESPEKT! i det pakistanske samfunnet.

Espen André

11.05.2017 kl.13:22

Håper på sarkasme fra Raja

Audun Berg

11.05.2017 kl.13:26

Akkurat Khalid Raja, hold på de gamle skikkene fra Pakistan. Om det er så veldig positivt så reis tilbake dit. Denne damen som skrev bloggen har helt rett. Om pakistanerne som alølerede er her ikke vil utvikle seg til det bedre så reis tilbake med perversitetene deres. Og fortsett å leve 1000 år tilbake i tiden.

Heder til Nasim Rezvi som tør å ta opp slike spørsmål.

11.05.2017 kl.13:37

Khalid Raja, god bedring til deg😊

arne

11.05.2017 kl.14:29

"Ukulturen" kan begrenses ved å forby henteekteskap,men dette er APs velgermasse,og dermed fortsetter faenskapen!

AP har mange ungjenters ødelagte liv på samvittigheten,som de ikke har,dette kyniske,populistiske islamovenstrepartiet....

Elisabeth

11.05.2017 kl.15:37

Heldigvis har vi kommet lenger enn det, Khalid Raja, enn at kvinner i dag, etniske norske eller ikke, skal være nødt til å opptre "underdanig" for at en mann (uansett etnisk opphav) skal føle seg mandig/voksen nok til selv å vite forskjellen på å behandle en kvinne med respekt, omtanke og kjærlighet? :-) Nasim, jeg tror forandringene er nødt til å komme fra mødrene selv, i sin oppdragelse av barna sine. Først da kan samfunnet stille opp 100%, f eks i form av ulike kvinnegrupper etc som vil hjelpe dem og bistå dem i deres kamp for frigjøring. Det er en lang vei, det vet jeg av erfaring fra 1970-tallets kvinnefrigjøring, men ingen umulighet når kvinnene står sammen, uansett etnisk bakgrunn. :-)

Faren til "Khalid Raja"

11.05.2017 kl.15:39

Hei

Har du fått deg PC på rommet ditt på Gaustad? Fake Breiviker detected..

Gaunil

11.05.2017 kl.16:11

Det er godt å se at det finnes jenter fra innvandrerfamilier som har egne meninger og våger å si det høyt. Det burde være langt flere. All respekt til Nasim Rizvi.

Espen André

11.05.2017 kl.23:42

Og faren din raja hvordan er livet i IS?

Farrah Ghazanfar

12.05.2017 kl.08:30

Flott innlegg, Nasim. Helt korrekt at jobben må gjøres i miljøene. Det er tross alt foreldrene som har hovedansvar for sine barn. Myndighetene kommer inn når foreldre ikke klarer denne oppgaven selv. Det er en stor og positiv endring på gang - noe som blant du og andre sterke og tydelige unge og voksne fra minoritetsmiljøene er et synlig symbol på. Aldri før har dette temaet vært debattert mer, og aldri før har vi hatt flere progressive stemmer på banen. Ingen barn og unge skal utsettes for press, tvang og forskjellsbehandling. Vi må sammen ta et ansvar for en best mulig fremtid for våre barn og unge. Det er det veldig mange som gjør. Jeg er absolutt optimistisk! Stå på - vær tydelig!

Nasim Rizvi

12.05.2017 kl.11:03

Farrah Ghazanfar: tusen takk for det Farrah:) du har rett i at det aldri har vært så mye aktivitet fra miljøene tidligere, dette kan vi på mange måter takke det offentlige for også, og ikke minst ildsjeler som deg bl.a . Ser frem til å møte deg:)

ingrid

12.05.2017 kl.11:41

Veldig bra skrevet, dette gleder meg, fortsett slik og

ta med dere mange andre innvandrerkvinner, dere gir oss

håp, vi er norske, men ønsker slike som dere

hjertelig velkommen !

Skriv en ny kommentar

hits