hits

juli 2017

Kvinnen som stod bak grunnleggeren av Pakistan - Nasjonens Mor

 

Den 14 august for 70 år tilbake ble ett nytt land satt på verdenskartet, en ny nasjon ble skapt, og millioner av mennesker fikk endelig friheten til å leve i ett land som var resultatet av en drøm.

Pakistans frigjøringsdag 14.august blir ofte symbolisert med en slank mann med en hatt på hodet, denne mannen som er betitlet som nasjonen far, og den største lederen, som er grunnleggeren av Pakistan, og en mann som æres og berømmes ustanselig.

Bak enhver suksessrik mann står det en kvinne, sies det, men hvem var kvinnen bak Muhammed Ali Jinnah, grunnleggeren av Pakistan?

Denne kvinnen het Fatima Jinnah, og var søsteren til Muhammed Ali Jinnah.

Hun ble født i 1893, og døde for akkurat 50. år siden, den 9.juli I 1967.

Fatima var en kvinne i et mannsdominert samfunn, og i en tid hvor kvinnen ikke hadde stemmerett engang.

Hun holdt seg alltid i bakgrunnen, men stod allikevel alltid ved hans side, både politisk og sosialt.

Denne nye nasjonen hadde altså en sterk og viktig kvinne som var der, men var allikevel usynlig.

Sterke kvinner har alltid bidratt til endringer, Fatima Jinnah var en frontfigur for en ny nasjon, og kjempet en frigjøringskamp som berørte millioner av mennesker.

Fatima Jinnah var utdannet tannlege, og hadde en akademisk bakgrunn som få kvinner selv i den vestlige verden kunne skilte seg med.

Broren hennes hadde en drøm om en nasjon, og hun selv drømte enda bredere, hun ønsket en nasjon som hadde tilgang til utdannelse uavhengig av kjønn, frihet til å delta i politiske prosesser og at alle borgerne hadde like rettigheter.

Fatima Jinnah samlet kvinnene, hun introduserte organisasjonsarbeid for kvinner i den ferske staten Pakistan.

Hun utstrålte en autoritet som gjorde at selv ortodokse muslimer anerkjente hennes tilstedeværelse i det offentlige rommet.

Hun var ryggraden som holdt Muhammed Ali Jinnah oppreist, slik at han kunne gjennomføre den viktige jobben med å gi muslimer en stat som gir dem trygghet og rettferdighet.

Fatima Jinnah, en muslimsk kvinne med en styrke og vilje av stål, viet 28 år av sitt liv til sin bror, for å sørge for at millioner av mennesker skulle få sin egen trygge stat.

Muhammed Ali Jinnah ble omtalt som en av Asias viktigste person, men kvinnen bak suksessen hans, Fatima Jinnah, sørget hele tiden for at han fremstod som en sterk, klok og dyktig leder.

Etterarbeidet av statsopprettelsen bestod blant annet av å hjelpe flyktningene som kom til Pakistan, Fatima Jinnah viste et sterkt engasjement for dem.

Hennes engasjement motiverte store folkemengder til å hjelpe hverandre, slik at den nye nasjonen kunne ta imot og hjelpe flyktningene, og i tillegg jobbe med de helsemessige utfordringene som blant annet den utbredte sykdommen tuberkulose medførte.

Denne kvinnen stod på egne ben i en tid hvor kvinner flest var hjemmeværende, og hennes bidrag og rolle medførte at hun blir kalt Nasjonen Mor.

Hun tok kvinnen ut av hjemmet, inn i det politiske livet, inn i det offentlige, inn i utdanningsinstitusjonene, inn i organisasjons- og rettighetsarbeid.

Med en slik kvinne som sin nasjons mor, er det ikke overraskende at Pakistan var den første muslimske republikken som fikk en kvinnelig statsminister (Benazir Bhutto).

Dette innlegget ble skrevet etter en oppfordring fra osloborgerprisvinner Mohsan Raja, som ønsket fokus på nasjonens mor. Hans oppfordring engasjerte, og resulterte at flere skrev om denne kvinnen. Vil med dette takke han for motivasjonen, som skapte et sterkt engasjement, også hos min medskribent Sahifa Naqvi, en 16-åring som med dette ble bedre kjent med en av de viktigste kvinnene i pakistans historie.

Skrevet av Nasim Rizvi og Sahifa Naqvi (bilde)