hits

september 2015

Da jeg vokste opp i Drammen kunne jeg aldri tenkt at det stilte noen med Pakistansk bakgrunn til valg som ordfører

 

Stemmer du?

Dette er et spørsmål jeg har stilt ganske mange minoriteter de siste dagene. 

Les resten av bloggen ved å klikke på lenken under :

http://www.dt.no/valg2015/politikk/drammen/da-jeg-vokste-opp-i-drammen-kunne-jeg-aldri-tenkt-at-det-stilte-noen-med-pakistansk-bakgrunn-til-valg-som-ordforer/s/5-57-180586

 

 Husk å stemme i dag :)

Godt Valg!

Drammens Tidende ønsket å ha meg med i bloggpanelet sitt i forbindelse med valget, her er bidraget mitt:)

Hvor er alle med minoritetsbakgrunn i Nedre Eiker når det er valgdebatt i kommunen?

Blant Nedre Eikers ca. 25000 innbyggere har 20 % av disse innvandrerbakgrunn.

Men hvor er de når det er valgdebatt? Hvor er de når det skal stemmes over hvem som skal ha styringen i lokalsamfunnet?

Buskerud Innvandrerråd har nylig arrangert valginfomøter i både Drammen og Øvre Eiker, og i begge nabokommunene var det et godt oppmøte av nye nordmenn.

I et fullsatt bibliotek i Nedre Eiker, ble det tatt opp mange spørsmål under en valgdebatt, men det var overraskende ingen med en minoritetsbakgrunn i salen som kunne gjenspeile innbyggersammensetningen i kommunen.

Men var det i det hele tatt noen i politikerpanelet som savnet denne gruppen som kalles minoriteter?

Har de tenkt på hvorfor de er fraværende?

Hvilke signaler gir fraværet til politikerne?

Har de tenkt å gjøre noe med det, eller lære litt av erfaringene til nabokommunene?

Under valginformasjonsmøtene i Drammen og Øvre Eiker kom det blant annet frem at det er et behov for ett enda bedre og omfattende tilbud i språkopplæring, og at det er nødvendig med å finne løsninger for å kunne sysselsette flere minoriteter.

Man skal derfor ikke se bort fra at dette er problemstillinger som også omfatter Nedre Eiker

Mange av disse har opprinnelse fra land hvor det ikke er noen selvfølgelighet å ha en rett til å stemme. Valgresultatene kan til og med være klare før selve valget er utført.

Det er ikke mange år siden Sør-Afrika innførte stemmerett for alle, uavhengig av rase, kjønn og tro.

I mange deler av verden kjempes det fortsatt for et demokrati, for muligheten til å bli en del av fellesskapet.

Men allikevel ser vi at det er altfor mange med minoritetsbakgrunn som ikke bruker stemmeretten sin.

Buskerud Innvandrerråd arrangerte et valginformasjonsmøte i Øvre Eiker, det var et oppmøte på ca. 90 personer en onsdags formiddag, Flesteparten av disse var minoriteter og elever ved Voksenopplæringen i Hokksund.

Dette signaliserer ikke noe annet enn at her er det en interesse for å lære mer om de som skal styre i kommunen og fylket de neste 4 årene.

De vet at ved å stemme legger de styringen av kommunen i hendene til politikerne.

Her er det altså mange som ønsker å lære mer om de politiske partiene, samt bruken

av sin stemmerett og, ønsker å være en del av samfunnet.

Både Drammen og Øvre Eiker har aktive innvandrerråd.

Nedre Eiker har ingen, selv om det finnes mange ressurser blant minorittene,

de mobiliseres ikke.

Målet burde være at flere innbyggere med minoritetsbakgrunn kommer uavhengig

av om det er et innvandrerråd eller et bibliotek som tilrettelegger for en

valgdebatt med politikerne.

Det er da man kan si man ser resultatene av en vellykket integrering, det bør

ikke være nødvendig å ha separate møteplasser, men flere felles arenaer for

alle, uavhengig av om man er en minoritet eller majoritet i en kommune.

Godt valg!

http://www.dt.no/politikk/valg2015/hvor-er-alle-med-minoritetsbakgrunn-i-nedre-eiker-nar-det-er-valgdebatt-i-kommunen/o/5-57-172222