november 2016

Det nye religionspolitiet!

Jeg tilhører den generasjonen som vokste opp uten å bli stilt fordomsfulle og mistenkeliggjørende spørsmål, kun pga en muslimsk bakgrunn. Det var i grunn greit å være muslim, ingen som la noe mer ...

hits