hits

november 2016

...dere feirer vel ikke jul...

Dette er en kronikk som stod på trykk i Drammens Tidende i fjor:


"Jeg og datteren min var i en butikk, og så kommer det klassiske spørsmålet vi blir utsatt for hvert eneste år, i dag fra ekspeditøren:

Ja, nå blir du fin til jul- men dere feirer vel ikke jul dere ...

Datteren min (10 år) svarer veldig forbauset: jooo ...

Ekspeditøren ble satt ut og veldig flau ...

Jeg blir også overrasket hver eneste gang totalt fremmede spør om det. Hva med å heller bli kjent med flere ikke etniske nordmenn?"

Dette skrev jeg på Facebook i går. Det medførte flere påstander og kritikk om at jeg sutrer, er hårsår og at det er andre som har det verre enn muslimer i Norge.

Jeg skal forsøke å forklare en gang til hva som var mitt poeng. Jeg oppfordrer etniske nordmenn til å bli kjent med nye nordmenn, ja, men jeg er på ingen måte hårsår, hvem har sagt at muslimer har en vanskelig tilværelse i Norge? Utrolig hvordan alt vris og vrenges.

Norge er mitt land, og jeg setter veldig stor pris på alle verdiene som dette flotte landet er bygget rundt.

Da Norge trengte arbeidskraft, kom mine foreldre hit, og bidro til å bygge opp dette landet. De kom med tomme hender, bodde i en hytte uten vann og strøm, uten noe tilbud om norskkurs eller andre tilretteleggelser, eller info om denne kulturen som var helt fremmed, eller tilgang til mat og krydder som var en livsstil.

De ble derimot tatt imot med åpne armer, av naboer, kollegaer og andre som mer enn villig lærte dem språket, å lage brunsaus, bake kanelboller, strikke ullgensere, lærte dem å overleve i et land som var helt fjernt fra det de kom fra. De var lærevillige, og nordmennene var positivt nysgjerrige og samtidig veldig takknemlige for at disse kom hit til landet deres og bidro i en tid da Norge virkelig trengte arbeidskraft.

Pappa som kom med en akademisk utdannelse i bagasjen, fikk ikke brukt utdannelsen sin, men det tenkte han ikke så mye på. Det viktigste var å jobbe, jobbe og jobbe veldig hardt. Jeg kan ikke huske at mine foreldre noensinne har sagt noe negativt om nordmenn, tvert imot, de har alltid skrytt av norske verdier, og at de er stolte av å kunne bidra i et land som er så flott og har så mye godhet og ekthet som finnes hos nordmenn. For det de så var nordmenn som et ideal for hvordan muslimer egentlig burde være.

I vår familie er vi vokst opp med juletre i stua, det er en tid som forbindes med noe veldig fint, det handler om å glede hverandre, hva kan være bedre enn det? Mange muslimer ser dessverre på julefeiringen som noe ikke-islamsk. Det er greit, vi har alle våre forskjellige synsvinkler og forståelser, og rett til å velge hva vi ønsker å gjøre. I vårt hjem feirer vi jul, og blir ikke mindre muslimer av den grunn.

Grunnen til at jeg skrev på statusen min i dag, var fordi jeg ofte glemmer helt bort at mange ser på oss som fremmede.

Når mine barn, som er en del av dette landet, får spørsmål fra voksne slengt mot seg, og i løpet av noen få sekunder gir dem følelsen av å være fremmed i eget land, aksepterer jeg ikke det.  Jeg sa ikke noe til ekspeditøren, og håper hun ikke stiller spørsmål til andre barn på den negative måten som hun gjorde. Hadde hun vist et lite snev av tegn til nysgjerrighet eller vennlighet i måten hun sa det på, hadde jeg fortalt henne hvordan og hvorfor vi feirer jul. Ikke noe er bedre enn å gi informative svar til andre, og være med på bidra, slik at de som ikke kjenner andre med flere kulturer, får muligheten til å få et innblikk, men ikke når det gjøres på en nedsettende måte. 

 

Det nye religionspolitiet!

Jeg tilhører den generasjonen som vokste opp uten å bli stilt fordomsfulle og mistenkeliggjørende spørsmål, kun pga en muslimsk bakgrunn.

Det var i grunn greit å være muslim, ingen som la noe mer i det enn at vi ikke spiste gris og gikk med skaut på hodet noen ganger, som en del av klesdrakten vi brukte under spesielle anledninger.

Dagens barn vokser opp, og må enkelte ganger forsvare sin rett til å tro, mens foreldre må forsvare sin rett til å formidle sin tro og sitt syn til sine barn.

En del etniske nordmenn drømmer om at muslimer skal spise svin en eller annen gang, for noen er dette en sak som går løs på æren, hvor de kjemper med nebb og klør for å stadfeste hvor brutalt muslimer slakter disse dyrene, og hvor farlig Halal kjøtt er. 

Det de ikke er klar over er at jødene også slakter på en tilnærmet ganske lik måte, men det snakker man ikke om. Fakta som de tilsynelatende også lukker øynene for er at det ikke er lov å slakte dyr i Norge uten bedøvelse, norske muslimer har tilrettelagt sine metoder i henhold til norske retningslinjer og lovverk, jødene har ikke vært villige til å gjøre det, med all respekt for deres valg.  Allikevel er det muslimer og deres Halal kjøtt som svartmales.

Les mer om jødenes måte å slakte på HER

Islamsk Råd Norge (IRN) som sertifiserer halalslakt i henhold til norsk lovverk, har over 30 virksomheter som tilbyr Halal sertifisertkjøtt, som  er godkjent i samarbeid med Mattilsynet. Dette antallet er stort, og en indikasjon på at muslimer i Norge er vanlige borgere som ønsker å følge gitte retningslinjer.

Nå er det ikke bare Halal kjøtt som svartmales, muslimer og islam blir fremstilt på en måte som er skremmende.

Avisen Utrop la stolt frem en rapport den første dagen i november.Les den HER

En rapport som så mer ut som et bestillingsverk fra Hege Storhaug, og et veldig dårlig forsøk på å skape den 12.landeplagen.

Forskeren hadde 37 trossamfunn å boltre seg i, men valgte kun 12, han hevder å ha kontaktet disse, men fikk kun svar fra 5, altså en prosentandel på 13.5 % av de 37 trossamfunnene.

Med disse 5 moskeene, og alle de han hevder å ha kontaktet uten noen form for hell, har forskeren skrevet en rapport som er gjennomsyret og farget av forskerens bakgrunn.

For å forstå hvorfor rapporten har en undertone, som mistenkeliggjør og skaper en følelse av at moskemiljøene er rugeplasser for radikalisering, er det ikke til å unngå å legge merke til at det er en rapportskriver som har flyktet fra et regime som ikke var bra.

Det er ingen nyhet at eksil iranere ser det som sin plikt å redde Norge fra muslimer og islam.

De blir i en skremmende grad brukt som målepunkter og referanser for norske muslimer.

Jeg har tidligere skrevet om eksil iraneres forsøk på å frata norske muslimer den rettigheten alle borgere i et demokratisk land har, nemlig trosfrihet, vi bor ikke i Iran, vi bor i Norge.

Når skal personer som denne forskeren slutte å forbinde muslimer og islam med regimet de flyktet fra?

La muslimer få lov til å fortsatt være muslimer uten at de skal mistenkeliggjøres, og forfølges av slike som han. Alt det de har opplevd i islams navn, er dessverre ikke grunnlag nok for at de skal kunne komme her å mistenkeliggjøre muslimer i Norge, og skape en uberettiget frykt.

Han skaper et bilde av et moske miljø som er lukket, men har han i det hele tatt banket på moskedørene, bortsett fra de 5 moskéene som han kom i kontakt med.

Utrop sin rapport har store mangler og løgner, som gir den lite troverdighet.

Rapportskriveren farger sitt syn på moskemiløene, hans bakgrunn og holdninger er i seg selv nok til at den rapporten bør forkastes, og et signal om hva var den egentlige hensikten med dette?

Her er et sitat fra rapporten:

Målet er «å eksportere den islamske revolusjonen

», men med andre metoder. I kampen for innflytelse i den islamske verden satser

Iran arbeider aktivt i moskeene for å rekruttere folk og spre regimets ideologi. For

Iran er det ekstra viktig å ha kontroll over og tilgang til moskemiljøene»

Her svartmaler også eksiliraneren en del moskeer, som han ikke har besøkt engang, eller kontaktet og bedt om innsyn. Hadde han tatt seg tid til det, ville han oppdaget, at alt som foregår der er på arabisk, norsk eller urdu, og ikke på persisk, eller med teologer fra Iran.

Han ville også ha sett noe han ikke ville ha likt. Nemlig det integreringsarbeidet som disse moskeene gjør, og mangfoldet som finnes der, og ikke minst åpenheten, og mulighetene til å stille kritiske spørsmål ved sin egen religion, uten å bli kastet ut. Ingen spør brukerne om hvem de er, hvilken legning de har, hvilken trosretning de følger og ikke minst åpenheten som finnes i moskeene.

En forsker skal ikke la sine personlige erfaringer og fordommer komme i forkant og la disse styre arbeidet.

Men det har dessverre Utrop sin oppdragstaker gjort på en glimrende måte, og er kjent fra tidligere for sine uttalelser som er langt unna muslim og islam vennlige. Rapporten er bare en fortsettelse av det propaganda arbeidet han har drevet med i flere år.

Vi har per i dag en god del eksil iranere som gir seg ut for å være «Religionspoliti» på lik linje med «moralpolitiet» de hører hjemme blant staben til Hege Storhaug.

Utrop kunne ha engasjert en religionsforsker, som gjorde jobben sin profesjonelt og nøytralt. Da kunne rapporten ha fungert som et verktøy for de moskemiljøene, og føre med seg tiltak til forbedringer.

Hvor er dokumentasjonen på at han har bedt om blant annet kontakt med moskeene, og innsyn til finansieringsrelaterte opplysninger?

En del moskeer hevder de ikke er kontaktet. Hvem har gitt det nye Religionspolitiet hjemmel til å kritisere når de ikke engang har besøkt og deltatt i en undervisning i en norsk moské?

 Vi har selvfølgelig endel utfordringer som også må belyses og jobbe med, men i rapporten blir det skapt et bilde som er langt fra virkeligheten!

Det er en ting jeg undrer meg over, og det er noen få anti-Halal etniske nordmenn som glemmer at maten de spiser i Tyrkia, Tunisia, Dubai osv. faktisk er Halal, eller de som synes det er greit å spise hjemme hos sine muslimske kollegaer/venner, vi muslimer er kjent for å åpne våre hjem og inviterer ofte til middager, men der er aldri Halal slakt tema i negative ordelag, kun en rosemaling av hvor god maten er.

Uansett, besøk en moske, der er også alle alltid velkomne, også forskeren Masoud Ebrahimnejad.

Les også Mohsan Raja sin kronikk i Aftenposten i forhold til rapporten Utrop har lansert HER

 


SAMSUNG CAMERA PICTURES